pl
Wege Wioska - wege randki - wege przyjaciele

Regulamin

Szczegółowy REGULAMIN PORTALU WEGE WIOSKA:

Regulamin jest podstawowym aktem regulującym zasady korzystania z Portalu Wege Wioska. Regulamin może podlegać zmianom. Warunki wprowadzania zmian do Regulaminu są omówione w dalszej treści.


§ 1 Definicje związane z działaniem portalu 1. Portal Wege Wioska - serwis internetowy znajdujący się pod adresem: http://wegewioska.pl/ poświęcony tematyce wegetarianizmu, weganizmu, praw zwierząt, ekologii, ochrony środowiska.

2. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca aktywne konto w serwisie Wege Wioska. Użytkownikiem Portalu Wege Wioska może zostać każda osoba fizyczna. Dodawanie postów, zakładanie grup oraz korzystanie z innych funkcji serwisu jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu w serwisie. Treść dodanych postów (wpisów) będzie widoczna dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu. Treść wpisów dodanych do grup zamkniętych będzie widoczna tylko dla ich członków. Udział w Portalu Wege Wioska jest bezpłatny.

3. Post (wpis) – pisemna wypowiedź użytkownika, moderatorów lub administratora na Portalu Wege Wioska, którą może edytować użytkownik bądź administracja Portalu Wege Wioska. Użytkownicy Portalu Wege Wioska publikują swoje wypowiedzi w formie postów (wpisów), a także zdjęcia i filmy na własną odpowiedzialność, co obejmuje także ewentualne roszczenia osób trzecich, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik portalu Wege Wioska.

4. Ogłoszenie - Post (wpis), w którym użytkownik Portalu Wege Wioska ogłasza np. zlecenia do wykonania czy wiadomość o poszukiwaniu osób do współpracy, o posiadanych zwierzętach do adopcji, dodany w wyznaczonym miejscu na Portalu Wege Wioska (OGŁOSZENIA). W ogłoszeniu treść powinna być maksymalnie streszczona, przy czym zawarte powinny być wszelkie niezbędne informacje.

5. Wpisy i posty reklamowe mogą być umieszczane na Portalu Wege Wioska za zgodą administracji.

6. OGŁOSZENIA - wyznaczone miejsce na Portalu Wege Wioska, gdzie dozwolone jest nieodpłatne umieszczanie wpisów reklamowych, ogłoszeń kupna/sprzedaży/wynajmu/adopcji. 7. Prywatna wiadomość – krótka informacja przesyłana między użytkownikami za pośrednictwem systemu poczty elektronicznej zintegrowanego z Portalem Wege Wioska, widoczna tylko dla nadawcy i odbiorcy/-ów wiadomości.

8. GRUPA – miejsce w portalu stworzone przez Użytkownika lub administratora, w którym możliwa jest dyskusja na forum, dodawanie wpisów, komentarzy, filmów oraz zdjęć.

9. KOMENTARZ – wypowiedź Użytkownika dodana w przeznaczonym do tego celu miejscu.


§2. ZAKRES REGULAMINU
1. Regulamin określa: Warunki korzystania z Portalu Wege Wioska, zasady ochrony danych osobowych oraz zasady funkcjonowania Portalu Wege Wioska. ·

2. Korzystanie z Portalu Wege Wioska oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

3. Zabrania się umieszczania na Portalu Wege Wioska reklam o charakterze komercyjnym nie związanych z tematyką portalu. Reklamy związane z tematyką portalu w formie nieodpłatnych Wpisów (postów) reklamowych mogą być umieszczane wyłącznie we wskazanym miejscu na Portalu Wege Wioska w kategorii „OGŁOSZENIA” i będą każdorazowo poddawane weryfikacji pod tym kątem przez administratora Portalu Wege Wioska.

4. Wydawca portalu Wege Wioska nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów reklamowych i Ogłoszeń w nim zamieszczonych.

5. W sprawie umieszczenia płatnych reklam firm i instytucji w innej formie niż Wpisy (posty) na forum prosimy kontaktować się z Administracją Portalu Wege Wioska, pod adresem e-mailowym info@wegewioska.pl


§3. REJESTRACJA
1. Rejestracja w celu korzystania z usług Portalu Wege Wioska jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.

2. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w Portalu Wege Wioska były aktualne. Aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu w serwisie Portalu Wege Wioska.

3. W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych portal Wege Wioska zastrzega sobie prawo do zablokowania i usunięcia konta Użytkownika.

4. W chwili rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Portalu Wege Wioska. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

5. Informacje podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji służą do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami Portalu Wege Wioska oraz do zapewnienia, by oferowane przez Portalu Wege Wioska usługi odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom Użytkowników.


§4. PRAWA AUTORSKIE
1. Kopiowanie i rozpowszechniane treści, oraz innych materiałów zawartych na Portalu Wege Wioska bez podania źródła, z jakiego pochodzą, jest zabronione.

2. Zabrania się łamania praw autorskich i wykorzystywania nie swoich materiałów. 3. Każdy użytkownik Portalu Wege Wioska ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w swoich wypowiedziach.


§5 FUNKCJONOWANIE PORTALU WEGE WIOSKA

1. Każdy użytkownik Portalu Wege Wioska ma prawo do wyrażania swojej opinii, myśli i poglądów w formie postów (wpisów) na forach, grupach i komentarzach Portalu Wege Wioska, ponosząc przy tym odpowiedzialność za swoje wypowiedzi, patrz §1, pkt. 3. Użytkownicy Portalu Wege Wioska mają ponadto do swojej dyspozycji system prywatnych wiadomości, za pomocą którego mogą komunikować się z innymi osobami z poszanowaniem prawa i godności tych osób.

2. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Portalu Wege Wioska, jak również wiadomości przesyłane pomiędzy Użytkownikami Portalu Wege Wioska w ramach systemu pocztowego prywatnych wiadomości, zintegrowanego z Portalem Wege Wioska.

3. Zakazuje się zamieszczania na Portalu Wege Wioska wypowiedzi obraźliwych, sprzecznych z polskim prawem i z zasadami współżycia społecznego.

4. Zakazuje się umieszczania na Portalu Wege Wioska wpisów reklamowych o charakterze komercyjnym poza sytuacjami wymienionymi w punkcie 5 niniejszego paragrafu oraz definicji zawartych w §1, pkt 5 oraz §2 pkt 3, wulgaryzmów, treści pornograficznych, promujących faszyzm i komunizm, nawołujących do nienawiści na tle wyznaniowym, etnicznym, rasowym czy światopoglądowym. Promowania oprogramowania pirackiego, używek oraz wszelkiej agresji.

5. Na Portalu Wege Wioska dopuszcza się dodawanie ogłoszeń oraz postów (wpisów) o charakterze reklamowym jednak tylko i wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu, a mianowicie w kategorii oznaczonej jako OGŁOSZENIA.

6. Administracja Portalu Wege Wioska zastrzega sobie prawo usuwania postów, wpisów, komentarzy, grup niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz wysłania do Użytkownika Portalu Wege Wioska będącego autorem usuniętego wpisu ostrzeżenia o złamaniu regulaminu. Notoryczne naruszanie zapisów niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem konta Użytkownika z Portalu Wege Wioska

7. Osoby czujące się urażone treściami na Portalu Wege Wioska mają prawo do kontaktu z Administracją Portalu Wege Wioska pod adresem e-mail info@wegewioska.pl celem usunięcia wpisu.

8. Kwestionowany wpis, niezgodny z obowiązującym regulaminem Administracja Portalu Wege Wioska zobowiązuje się niezwłocznie usunąć, chyba że przeszkody natury technicznej to uniemożliwią.

9. Nie należy podszywać się pod nazwiska i nazwy innych osób fizycznych bądź prawnych.

10. Zawartość treści wpisów na Portalu Wege Wioska są tylko i wyłącznie poglądem i opinią jego autora.

11. Zabrania się spamowania na Portalu Wege Wioska. Wiadomości przeznaczone tylko dla jednego lub nielicznych użytkowników Portalu Wege Wioska prosimy wysyłać za pomocą systemu prywatnych wiadomości.

§6. UŻYTKOWNICY

1. Użytkownik ma prawo czynnie i nieodpłatnie uczestniczyć w życiu Portalu Wege Wioska z wyjątkiem sytuacji, kiedy jego konto usunięte, na skutek rażącego naruszenia niniejszego regulaminu.

2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania zasad netykiety i dbać o posługiwanie się poprawną polszczyzną.

3. Użytkownik ma prawo do odwołania od przyznanych kar. Użytkownik może poprosić drogą pisemną o pomoc administratora Portalu Wege Wioska – adres e-mail info@wegewioska.pl o rozmowę wyjaśniającą sytuację.

4. Posty (wpisy) Użytkownika mogą zostać usunięte przez administrację Portalu Wege Wioska, jeśli nie naruszają one zapisy niniejszego regulaminu. Jeśli Użytkownik Portalu Wege Wioska notorycznie i w sposób rażący łamie niniejszy regulamin, jego konto zostanie usunięte.

5. Użytkownik nie ma prawa rozsyłać do innych Użytkowników Portalu Wege Wioska spamu za pomocą systemu wiadomości prywatnych.